firmaprofil

I snart 38 år har vi produceret og monteret DEMIT-Facader og kan derfor garantere mindst 30 års levetid på facadernes holdbarhed og funktionalitet.

Selskabet DEMIT med hovedsæde i Spodnja Recica Laško (SI) er medlem af Fragmat-Gruppen, den førende producent af hydroisolation og varmeisolering i den sydøstlige del af Europa.

 

Selskabet DEMITs produktions- og salgsprogram består af facadesystemet DEMIT og alle til systemet hørende komponenter inklusive varmeisoleringsplader til faca-derne.

 

Selskabet kan rose sig af en tradition på mere end 35 år indenfor produktion og montering af varmeisoleringsfacader på såvel det kræsne marked i den europæiske union som på markedet i den tidligere jugoslaviske republik.

 

Lokalt er DEMIT-Facader efterhånden blevet et synonym for varmeisoleringsfacader, og folk benævner simpelthen alle varmeisoleringsfacader med navnet “DEMIT-Facader”.

 

Flere millioner kvadratmeter monteret med facadesy-stemet DEMIT bekræfter i praksis dets holdbarhed og funktionalitet. Kontinuerlig forskning og udvikling sikrer en løbende modernisering og indførelse af nye materialer såvel som et stort udvalg af farver og forskellige struktu-rer på slutpuds. I selskabet DEMIT står vi fast på vore fastsatte mål. I udøvelsen af disse mål har vi netop for to år siden afsluttet en vigtig investering i udvidelse og fornyelse af produktionskapaciteten, som på langt sigt vil tilfredsstille både vore kunder som vor kvalitetssikring men også sikre bevarelse af arbejdspladser.

 

Vort kvalitetsmæssige udbud bliver udviklet ved hjælp af kundedrøftelser, gennem uddannelse af facadearbej-derne og gennem overvågning af monteringen af DEMIT facaderne.

 

Med god samvittighed kan vi sige, at vi med DEMIT faca-derne bidrager til et godt indeklima hos vore kunder, nedbringer forbruget af energi samt sikrer en renere luft.

 

Med en DEMIT-Facade på ydersiden er du på den sikre side.

 

Vi er den specialiserede facadeproducent,

der aldrig går på kompromis

 

Med fokus udelukkende på facader udvikler vi nye

teknologier og sætter nye standarder og mål indenfor

dette felt. Vi er på nogle markeder den eneste udbyder

af facader, der anvender en tidssvarende lim til klæbning

af varme-isoleringsplader og en tidsvarende mørtel

til udførelse af armeringslag, som er elastisk og modstandsdygtig

overfor alle vejrforhold. En anden fordel

er de unikke DEMIT plader, der har dilatationsindsnit i

raster på 10 x 10 cm, hvis funktion er at reducere

overfladespændingen på facadens slutpuds. Hermed forlænges

levetiden væsentligt.

 

Certificeret Facadesystem DEMIT

 

Facadesystemet DEMIT har opnået en positiv teknisk

vurdering og den europæiske tekniske godkendelse, udfra

hvilke et uafhængigt institut har bekræftet systemets

egnethed til den tilsigtede brug samt foretaget en

produktionskontrol. Endvidere har produkterne opnået

en positiv bekræftelse fra den Schweiziske ingeniør- og

arkitektforening, der arbejder i overensstemmelse med

SIA Norm 279.

 

 

 

 

DEMIT DANMARK Terndrupvej 83 DK-Brovst info@demit.dk CVR.nr: 35124837